qhdffb.ltd

Whois Information

create date 2017-11-10
update date 2017-11-10
expiry date 2018-11-10
domain registrar id 1599
domain registrar name Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn)
domain registrar whois http://whois.hichina.com/
domain registrar url http://www.net.cn
registrant name daixu
registrant company daixu
registrant address jiang su sheng yan cheng shi fu ning xian gou dun zhen bai shui tang cun 1 zu
registrant city yan cheng shi
registrant state jiang su
registrant zip 224400
registrant country China
registrant email lzgv8478847shima0@163.com
registrant phone +86.17081026041
registrant fax +86.17081026041
administrative name daixu
administrative company daixu
administrative address jiang su sheng yan cheng shi fu ning xian gou dun zhen bai shui tang cun 1 zu
administrative city yan cheng shi
administrative state jiang su
administrative zip 224400
administrative country China
administrative email lzgv8478847shima0@163.com
administrative phone +86.17081026041
administrative fax +86.17081026041
technical name daixu
technical company daixu
technical address jiang su sheng yan cheng shi fu ning xian gou dun zhen bai shui tang cun 1 zu
technical city yan cheng shi
technical state jiang su
technical zip 224400
technical country China
technical email lzgv8478847shima0@163.com
technical phone +86.17081026041
technical fax +86.17081026041
name server 1 dns7.hichina.com
name server 2 dns8.hichina.com
domain status 1 addPeriod